Bouwkundig advies


Eikelboom – bouwadvies geeft ondersteuning cq advisering op bouwkundig
gebied,dit in de breedste zin van het werkgebied bouwkunde,waaronder
het begeleiden van het bouwproces, brandveiligheid, knelpunten met
betrekking tot de regelgeving, het opstellen van een bouwkundig bestek of
een kostenraming.

Ook voor zaken als het energiezuiniger maken van bestaande gebouwen of
juist het herstellen van problemen door onoordeelkundige isolatie in het
verleden kunnen wij oplossingen bieden.

- onderzoek naar bouwtechnische gebreken
- brandveiligheid
- energiezuinigheid bestaande bouwvolgendeoverzicht

© J.Eikelboom - juni 2012