Bouwbegeleiding


Eikelboom - bouwadvies begeleidt nieuwbouwprojecten van woningen, bedrijfspanden, herbestemmingen en renovatie van gebouwen.
Onze taak is om organisatorische, bouwtechnische en financiŰle aspecten voor te bereiden, te co÷rdineren en te bewaken.
Onder deze werkzaamheden vallen onder andere:
- Aannemersselectie
- Organiseren aanbesteding
- Werkvoorbereiding
- Het beoordelen van uitvoeringsplanningen
- Verzorgen van meer-/minderwerk overzichten
- Budgetbewaking
- Kwaliteitsbewaking
- Voortgangsbewaking

- Oplevering.Door tijdens de voorbereiding en de uitvoeringsfase optimaal te communiceren met aannemers, onderaannemers, de gemeente en opdrachtgever wordt er naar een succesvolle oplevering toegewerkt.
Tijdens alle fases van het bouwproces speelt Eikelboom - bouwadvies een centrale rol in de co÷rdinatie.volgende overzicht vorige

ę J.Eikelboom - juni 2012