Vergunning aanvraagIn eerste instantie kan door ons worden bepaald of deze daadwerkelijk aangevraagd dient te worden en of er bijzondere procedures gevolgd moeten worden. Bijvoorbeeld als het voorgenomen bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan van de desbetreffende gemeente.


Na deze beoordeling kan het traject van de bouwvergunning worden ingezet, waarin Eikelboom - bouwadvies u van dienst kan zijn in onder andere de volgende zaken:

- communicatie met de desbetreffende gemeente over het te
  doorlopen traject.
- opstellen bouwaanvraagtekeningen (zie ook bouwkundig
  tekenwerk)
- opstellen van de bij de aanvraag om bouwvergunning verplichte
  berekeningen en rapporten (de zogenaamde "indieningvereisten")
- gereedmaken bouwaanvraagformulier
- communicatie met derden, waaronder: Brandweer,KLIC,
  Monumentenwacht, NUTS-bedrijven enz.

overzicht vorige© J.Eikelboom - juni 2012