Diensten

 

Dienstverlening waarmee Eikelboom - bouwadvies u kan helpen;

 

- energielabel advisering

 

- bouwkundig advies

 

- bouwbegeleiding

 

- bouwtechnische keuringen

 

- bouwkundig tekenwerk

 

- kosten calculatie

 

- vergunning aanvraag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© J.Eikelboom - mei 2021

 

 

 

 

 

 

Energielabel bestaande woningen

 

Eikelboom – bouwadvies is gecertificeerd als EPA-W adviseur en kan U als zodanig de volgende diensten leveren;

 

- Adviseren op het gebied van verbetering van uw energielabel

 

- Uw woning opnemen en het energielabel berekenen en afmelden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© J.Eikelboom - mei 2021

 

< vorig | overzicht | volgde >

 

Bouwkundig advies

 

Eikelboom – bouwadvies geeft ondersteuning c.q. advisering op bouwkundig gebied. Dit in de breedste zin van het werkgebied bouwkunde waaronder het begeleiden van het bouwproces, het opstellen van een bouwkundig werkomschrijving of een kostenraming.

 

Ook voor zaken als het energiezuiniger maken van bestaande woningen of het herstellen van problemen door onoordeelkundige aangebrachte isolatie in het verleden kunnen wij oplossingen bieden.

 

- onderzoek naar bouwtechnische gebreken

 

- energiezuinigheid bestaande bouw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© J.Eikelboom - mei 2021

 

< vorig | overzicht | volgend >

 

 

Bouwbegeleiding

           

Eikelboom - bouwadvies begeleidt nieuwbouwprojecten van woningen, bedrijfspanden, herbestemmingen en renovatie van gebouwen.

Onze taak is om organisatorische, bouwtechnische en financiële aspecten voor te bereiden, te coördineren en te bewaken.

Onder deze werkzaamheden vallen onder andere:

 

- Aannemersselectie

 

- Organiseren aanbesteding

 

- Werkvoorbereiding

 

- Het beoordelen van uitvoeringsplanningen

 

- Verzorgen van meer-/minderwerk overzichten

 

- Budgetbewaking

 

- Kwaliteitsbewaking

 

- Voortgangsbewaking

 

- Oplevering.

 

Door tijdens de voorbereiding en de uitvoeringsfase optimaal te communiceren met aannemers, onderaannemers, de gemeente en opdrachtgever wordt er naar een succesvolle oplevering toegewerkt.           

 

Tijdens alle fases van het bouwproces speelt Eikelboom - bouwadvies een centrale rol in de coördinatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© J.Eikelboom - mei 2021

 

< vorig | overzicht | volgend >

 

 

Bouwtechnische keuringen

 

Bouwtechnische keuringen waarmee Eikelboom - bouwadvies u van dienst kan zijn :

 

- Onderzoek naar gebreken of achterstallig onderhoud incl. rapportage

  van de gevonden problemen en advisering over de mogelijke

  oplossingen

 

- Opleverkeuringen, nieuwbouw of verbouw

 

- Individuele controle(s) tijdens de bouw, toezicht tijdens de

  bouw van uw individuele woning / pand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© J.Eikelboom - mei 2021

 

 

< vorig | overzicht | volgend >

 

 

Bouwkundig tekenwerk

 

Eikelboom - bouwadvies verzorgt al uw benodigde bouwkundig en constructief tekenwerk.

 

Bouwkundig tekenwerk waar we u mee van dienst mee kunnen zijn:

 

- Schetsontwerp (SO)

 

- 3D tekenwerk en visualisatie

 

- Voorlopig ontwerp (VO)

 

- Definitief ontwerp (DO)

 

- Tekeningen voor aanvraag bouwvergunning

 

- Bestektekeningen

 

- Werktekeningen

 

- Detailtekeningen, kozijnbladen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© J.Eikelboom - mei 2021

 

< vorig | overzicht | volgend >

 

Kostenraming

 

De werkzaamheden op het gebied van calculatie die wij voor u uit kunnen voeren zijn :

 

- het maken van kostenramingen

 

- het aanvragen en vergelijken van offertes

 

- het onderhouden van interne en externe contacten

 

- beheren en bewaken meer- minderwerken bij uitvoering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© J.Eikelboom - mei 2021

 

< vorig | overzicht | volgend >

 

 

Vergunning aanvraag

 

In eerste instantie kan door ons worden bepaald of er daadwerkelijk een vergunning aangevraagd dient te worden en of er bijzondere procedures gevolgd moeten worden. Bijvoorbeeld als het voorgenomen bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan van de desbetreffende gemeente.

Na deze beoordeling kan het traject van de bouwvergunning worden ingezet, waarin Eikelboom - bouwadvies u van dienst kan zijn in onder andere de volgende zaken:

 

- communicatie met de desbetreffende gemeente over het te

  doorlopen traject.

 

- opstellen bouwaanvraagtekeningen (zie ook bouwkundig

  tekenwerk)

 

- opstellen van de bij de aanvraag om bouwvergunning verplichte

  berekeningen en rapporten (de zogenaamde "indieningvereisten")

 

- gereedmaken bouwaanvraagformulier

 

- communicatie met derden, waaronder: Brandweer, NUTS-bedrijven enz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© J.Eikelboom - mei 2021

 

< vorig | overzicht | volgend >