Overige gebouwen

Multifunctioneel Centrum Beekbergen te BeekbergenMFC Eibergen

Nieuwbouw: Basisschool met schoolwoningen - dorpshuis - winkels -
peuterspeelzaal - BSO - kantoor dorpsraad - 7 appartementen
Opdrachtgever: gemeente Apeldoorn
Ontwerp: Feekes & Colijn architecten Utrecht
Werkzaamheden:
- bestektekeningen - bouwaanvraag - projectcoördinatie
_________________________________

NH kerkje te HaarloNH kerk Haarlo

Restauratie: gevel en kapconstructie
Opdrachtgever: NH kerk Haarlo
Ontwerp: TAK architecten Arnhem
Werkzaamheden:
- aanbesteding – directievoering

_________________________________

Huis der Provincie te ArnhemProvinciehuis Arnhem

Restauratie: interieur
Oprachtgever: provincie Gelderland
Ontwerp: TAK architecten Arnhem
Werkzaamheden:
– projectcoördinatie

_________________________________

Kruisberg te Doetinchemkruisberg

Restauratie: gevel en kapconstructie
Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst Arnhem
Ontwerp: TAK architecten Arnhem
Werkzaamheden:
- Technisch onderzoek - werkomschrijving -
  aanbesteding - directievoering
_________________________________

Zuidelijk Landhoofd te Nijmegenlandhoofd

Reconstructie: bovenste bouwlaag + restauratie gevel
Opdrachtgever: gemeente Nijmegen en Prorail
Ontwerp: TAK architecten Arnhem
Werkzaamheden:
- aanbesteding – directievoering

_________________________________

St. Bonifatiusklooster te s’HeerenbergGouden Handen

Herbestemming: klooster tot woongebouw
Opdrachtgever: Woonzorg Nederland
Ontwerp: TAK architecten Arnhem
Werkzaamheden:
- projectcoördinatie – technische opnames – bouwaanvraag

_________________________________

VredebergkerkVredebergkerk te Oosterbeek

herinrichting: en uitbreiding
Opdrachtgever: Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze
Ontwerp: TAK architecten Arnhem
Werkzaamheden:
- projectcoördinatie – technische opnames - bouwaanvraag - aanbesteding –
  directievoering
_________________________________

Brandweerkazerne te Raalte

herbestemming: bedrijfshal tot kazerne met kantoorruimte
Opdrachtgever: gemeente Raalte
Ontwerp: ARCA architecten Raalte
Werkzaamheden:
- bestektekeningen – bestek – bouwaanvraag – aanbesteding – uitvoeringstekeningen – directievoering
_________________________________